xdate.lt

Pievienot sludinājumu


(Maks. 1000 ženklų,

Taisyklės

1. Svetainės lankytojas turi būti pilnametis asmuo, sulaukęs ne mažiau nei 18 metų.
2. Visi skelbimai, kurių turinyje yra nuorodos į kitas svetaines, bus pašalinti.
3. Negalima teikti skelbimo, kurio turinys nesutampa su pasirinkto skyriaus tema.
4. Draudžiama skelbti informaciją apie asmenį be jo sutikimo.
5. Telefono numerius skelbti galima tik tam skirtame laukelyje.
6. Svetainės administracija visiškai neatsako už skelbimų turinį ir nėra susijusi su asmenimis, teikiančiais skelbimus.
7. Skelbimas, neatitinkantis taisyklių, yra šalinamas be perspėjimo, o medžiaga siunčiama priežiūros institucijai.