xdate.lt

Naudojimosi sąlygos ir kontaktinė informacija


Kontaktinė informacija

El. paštas: info@xdate.lt

TAISYKLĖS

- Vartotojas arba lankytojas - asmuo, kuris naudojasi xdate.lt svetaine, naršo, talpina skelbimus, juos koreguoja.

Vartotojas, siunčiantis SMS žinutes, patvirtina, kad yra informuotas apie jų kainą ir su tuo sutinka.

- Svetainė – pažinčių ir skelbimų platforma adresu xdate.lt, kuri skirta patalpinti bei peržiūrėti Vartotojo skelbimus. Pati Svetainė skelbimų netalpina ir už juos neatsako.

- Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su jos naudojimosi sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate besąlygiškai jų laikytis.

- Svetainės vartotojas, kuris talpina skelbimus, juos koreguoja ir pan., pilnai atsako už skelbimo turinį, nuotraukas ar video medžiagą. Patalpindamas skelbimą, jo autorius prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms. Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne xdate.lt, yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir jos paslaugomis. Taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus, bet tuo neapsiribojant, kurią Vartotojas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Svetaine ir jos paslaugomis.

- xdate.lt suteikia tik technines priemones, skirtas talpinti ir peržiūrėti skelbimus Svetainėje ir už jų turinį nėra atsakinga.

- Informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma xdate.lt pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.

- Lankytojas/vartotojas naudodamasis Svetaine ir jos paslaugomis, įsipareigoja paisyti ir nepažeisti visų dorovės, padorumo ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kt.

- Lankytojas/vartotojas įsipareigoja neatlikti jokių veiksmų, kurie prieštarauja taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant: nelegalių nuotraukų talpinimu, nepadorių nuotraukų talpinimu, šmeižiančiu turiniu.

- Šalys susitaria, kad kiekvieną kartą pateikdamas bet kokį Turinį Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus ir ar licencijas atlikti tuos veiksmus su Turiniu, kuriuos Vartotojas atlieka, įskaitant teisę naudoti Turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus, skelbti Turinį, padaryti jį viešai prieinamą. Už bet kokius pažeidimus yra atsakingas Vartotojas, o ne xdate.lt

- Platforma turi teisę pateikti visą turimą informacija apie Vartotoją tretiesiems asmenims jeigu Vartotojas pažeidė Taisykles.

- xdate.lt neprisiima atsakomybės už skelbiamą informaciją ir/ar jos panaudojimo pasekmes.

- xdate.lt - neatsako už talpinamas nuotraukas, jų legalumą bei nevykdo cenzūros. Skelbimo savininkas prisiima visą atsakomybę už pateiktas nuotraukas.

- Kiekvienas skelbdamas naują skelbimą atsako už skelbiamos informacijos tikslumą bei prisiima visą atsakomybę už jos panaudojimo pasekmes.

- Šios Taisyklės yra skelbiamos ir galioja nuo Svetainės sukūrimo dienos.

- Šios Taisyklės gali būti pakeistos bet kuriuo metu be jokio vartotojų perspėjimo.

- xdate.lt turi teisę fiksuoti informacijos davėjų IP adresus.


PRIVATUMO POLITIKA

Ši Privatumo politika be atskiro perspėjimo taikoma ir tiems vartotojams, kurie pagal bendrąsias Svetainės taisykles lankosi Svetainėje neužsiregistravę. Lankytojas, davęs sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, yra laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir su ja sutinka.

Dėmesio! Privatumo politika gali būti keičiama be atskiro vartotojų įspėjimo.

Mes renkame informaciją siekdami teikti kokybiškesnes paslaugas visiems vartotojams. Tai apima tiek pagrindinę informaciją, pvz., kuria kalba bendraujate, tiek ir papildomą, pvz., kurie skelbimai jums naudingiausi, kurie žmonės labiausiai domina internete. Taip pat galime rinkti ir saugoti informaciją, įskaitant ir asmeninę, jūsų įrenginyje, naudodamiesi pvz., naršyklės žiniatinklio atmintine (įskaitant HTML5) ir programos duomenų talpyklomis. Duomenys gaunami iš Google Analytics.

Už asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančias internetines svetaines (toliau – Susijusios svetainės) neatsakome. Vartotojų patogumui ir informavimui Svetainėje gali būti nuorodų į kitas Susijusias svetaines. Svetainė neprisiima atsakomybės už tokių svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Vartotojai patenka per Svetainėje esančias nuorodas, nes Svetainė jų neprižiūri ir nekontroliuoja. Vartotojams rekomenduojama individualiai susipažinti su kiekvienos Susijusios svetainės privatumo politikos nuostatomis.

Už skelbimų turinį bei jame esančias nuotraukas Svetainė neatsako.

Už skelbimuose pateiktų duomenų tikrumą Svetainė neatsako.

Už skelbimuose pateiktų telefono numerių tikrumą Svetainė neatsako.